Lịch công tác tuần Trường THCS Chu Văn An
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:23/5/2022 đến ngày:29/5/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 23/5: - Tham gia giải thể thao do Phòng GD&ĐT tổ chức ( Có KH kèm theo)
: Làm việc bình thường (CB, GV, NV)
: - Hạn cuối nộp các loại báo cáo thống kê học kỳ II và cả năm về Phòng GD&ĐT.(PHT, VP)
: - Nbs.
+ Tham dự họp cấp ủy (HT)
Ba 24/5: - Tham gia giải thể thao do Phòng GD&ĐT tổ chức ( Có KH kèm theo)
: Làm việc bình thường (CB, GV, NV)
- Nbs
Tư 25/5: - Tham gia giải thể thao do Phòng GD&ĐT tổ chức ( Có KH kèm theo)
: Làm việc bình thường (CB, GV, NV)
- Nbs
Năm 26/57h15: - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022
(Thành phần: CB, GV, NV)
• 13h30:Tham dự họp cấp ủy (HT)
Sáu 27/5: Làm việc bình thường (CB, GV, NV)- Nbs
Bảy 28/5- Nghỉ- Nghỉ
CN 29/5