Văn bản chỉ đạo điều hành

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 V.V TIÊM VAC XIN CHO TRẺ TỪ 5 ĐẾN 12 TUỔI Ban Biên Tập 36
2 VĂN BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 Ban Biên Tập 48
3 Hướng dẫn nhiệm vụ cấp THCS năm học 2021-2022 Ban Biên Tập 39
4 TT 22 VỀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HS LỚP 6 Ban Biên Tập 107
5 HD THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022 Ban Biên Tập 58
6 PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC Ban Biên Tập 43
7 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO DẠY HỌC TRỰC TUYẾN Ban Biên Tập 46
8 Tích cực phòng chống dịch COVID-19 Ban Biên Tập 43
9 VĂN BẢN PHÊ DUYỆT MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP NH 2021-2022 Ban Biên Tập 47
10 THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC VB PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Ban Biên Tập 39

Banner liên kết

 pgdphuninh

thkn

vnedu

xoamuchu

csdlgddt

bdgv

sgd

tndt

violet

logotavico

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 170
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 33309
Hiện có 14 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Phi Hùng Hiệu trưởng 0906467498 nguyenphihungcva@gmail.com
2 Lê Minh Tín Phó hiệu trưởng 0982295687 leminhtin1980@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Bùi Thị Thu Lệ Tổ trưởng 0363633110 buithithule8@gmail.com
2 Nguyễn Thị Tường Vân Kế toán 0978711241 Tuongvan01091985@gmail.com
2 Huỳnh Thị Hữu Bảo vệ 0329959644
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Huỳnh Văn Hưng Tổ trưởng 0399393070 huynhvanhung2004@gmail.com
2 Nguyễn Thị Dũng Tổ phó 0983100321 dung01012013@gmail.com
3 Nguyễn Duy Khánh Tổ phó 0985467353 duykhanh0709@gmail.com
4 Trịnh Thường 0385633517 trinhthuongcva@gmail.com
5 Huỳnh Thị Phương Thảo 0372452612 huynhphuongthao85@gmail.com
6 Nguyễn Hùng Cường
7 Đoàn Văn Thảo 0988558074 thaodoan010190@gmail.com
8 Trương Thị Duy Nhàn 0968488599 nhantruongqnam@gmail.com
9 Lê Thị Vân Thiết bị 0365002820 anh.anhminh222009@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Tấn Phong Tổ trưởng 0988951663 trantanphong2011@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thận Tổ phó 0368702695 thannguyenk11@gmail.com
3 Trịnh Thị Thái Bình Tổ phó 0977927805 trinh1thai2binh3@gmail.com
4 Đào Thị Phương Thảo 0982740445 phuongthao782000@gmail.com
5 Dương Thị Đào 0981084286 duongthidaocva2017gmail.com
6 Nguyễn Thị Hạnh Nhân 0364801863 hanhnhan.tk94@gmail.com
7 Trần Thị Thùy Trang 0379105904 hoatrangnhoxinh987@gmail.com
8 Nguyễn Xuân Quang
9 Trần Vĩnh Khiêm
10 Nguyễn Thị Kim Xuân Tổng phụ trách 0385571134 nguyenthikimxuan.cva@gmail.com
11 Lê Thị Cẩm Nhung NV Thư viện 0339336497 nhungle445@gmail.com